Thời gian giao hàng được tính bắt đầu kể từ khi Duasapcauke.vn xác nhận đơn hàng thành công. Quý khách có thể tham khảo tại bảng thời gian giao hàng bên dưới:

Khi các mặt hàng có tại Việt Nam:

THỜI GIAN GIAO HÀNG